بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

 مشارکت انجمن اورولوژی در بومی سازی تعرفه های پزشکی کشور 

 

  مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از بومي سازي تعرفه هاي خدمات پزشكي خبر داد. 'عليرضا اوليايي منش' افزود: اكنون كتابي موسوم به كتاب 'ارزشهاي نسبي' حاوي تعرفه خدمات پزشكي، مبناي تعرفه هاي خدمات پزشكي كشور است كه مربوط به سالها قبل و ترجمه شده و برگرفته از نظام سلامت آمريكاست. وي گفت: از دو سال پيش، شروع به بومي سازي اين تعرفه ها كرديم تا ارزش خدمات پزشكي نسبت به همديگر در يك گروه و نسبت به گروه هاي ديگر استخراج شوند. وي اضافه كرد: استخراج تعرفه هاي خدمات پزشكي با روش خاص كاملا علمي و با مشاركت متخصصان، پزشكان و انجمنهاي پزشكي انجام مي گيرد و اين كار با مشاركت انجمن ارولوژي آغاز شده است. مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: تعرفه هاي خدمات پزشكي بر اساس 10 شاخص كه در نظرسنجي گروه هاي مختلف پزشكي به دست آمده است، استخراج مي شوند. وي اضافه كرد: به طور مثال، تعرفه اين خدمات از نظر ميزان شاخص هايي مانند زمان،‌ مهارت، ايجاد خطر براي پزشك و بيمار، استرس، سختي و پيچيدگي كار تعيين مي شوند. اوليايي منش، ايجاد عدالت در ارايه خدمات پزشكي را از جمله مزاياي بومي سازي تعرفه هاي خدمات پزشكي در كشور برشمرد و گفت: تعرفه هاي خدمات پزشكي برمبناي سياستهاي كشور تدوين خواهند شد چراكه در تعرفه مي توان اعمال سياست كرد. مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت افزود: به طور مثال در كشور ما ميزان زايمان سزارين، بالاست و يكي از راههاي اصلي براي افزايش زايمان طبيعي، اعمال سياست از طريق افزايش تعرفه هاي زايمان سزارين نسبت به زايمان طبيعي است. وي ابراز اميدواري كرد بومي سازي تعرفه هاي خدمات پزشكي سال آينده به پايان برسد و از ابتداي سال 91 ، خدمات پزشكي بر اساس تعرفه هاي بومي محاسبه شود.

 

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved