بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 گزارش يك مورد تومور جفتي‌ 

  گزارش يك مورد تومور جفتي‌عنوان مكرر

دكتر مهر انگيز زماني

كوريوآنژيوم يا هامارتوم مزانشيم كوريوني اوليه ، يكي از تومورهاي جفت مي باشد ولي همراهي اين تومور با هيدروپس فتاليس بسيار نادر است . كوريوآنژيوم بزرگ مي تواند عامل ايجاد يك شنت شرياني وريدي در گردش خون جنين شده و همچننين باعث اختلال انعقادي مصرفي و آنمي هموليتيك ميكروآنژيوپاتيك در جنين گردد . نمونه مورد معرفي ، خانم حامله اي (G4P2,Ab1,Lch2 ) بود كه با روز حاملگي GA=32+2  و درد شكم و خونريزي مراجعه نمود و پس از انجام سونوگرافي و ختم حاملگي ، به علت Repeat C/s و Prom  بودن بيمار ختم حاملگي انجام گرفت . نوزاد با هيدروپس وتوده جفتي كه تشخيص كوريوآنژيوم به تاييد علائم باليني و سونوگرافي داشت ، خارج گرديد . بررسي اين نمونه در رابطه بانحوه تظاهر و تشخيص و درمان بيماري مي باشد

  

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved