بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 گزارش يك مورد دوقلوي به هم چسبيده در كاشان  

  گزارش يك مورد دوقلوي به هم چسبيده در كاشان

دكتر زيبا مسيبي، دكتر زهره طبسي ، دكتر شهلا يوسف

معرفی

سابقه و هدف : با توجه به نادر بودن تولد دوقلوهاي به هم چسبيده و گزارشات انگشت شماري از تولد آنها در دنيا ، هم چنين مرگ و مير بالاي اين دوقلوها ، در اين مقاله به معرفي يك مورد دوقلوي به هم چسبيده ايي كه در تيرماه 1378 در زايشگاه شهيد شبيه خواني كاشان متولد شد ، اقدام مي گردد . معرفي مورد : خانم 28 ساله ايي در حاملگي سوم با سن حاملگي 36 هفته و 5 روز به طريق سزارين دوقلوهاي به هم چسبيده ايي را به دنيا آورد . اين دوقلوها داري دو سر ، دو گردن ، قفسه سينه اي كه از قسمت ونترال به يكديگر چسبندگي داشته ، شكم ، لگن و ژنيتالياي پسرانه مشترك بودند . مقعد بسته و فيستولي در ناحيه پرينه وجود داشت. يك اندام فوقاني در طرف راست و يك اندام فوقاني در طرف چپ بدن و يك جفت اندام فوقاني ديگري كه انگشتان آن كاملا" به يكديگر چسبندگي داشته در وسط بدن اين دوقلوها قرارگرفته بود . اندام تحتاني يك جفت و كاملا" سالم بودند . اين دوقلوها 20 ساعت پس ازتولد به علت نارسايي قلبي – تنفسي و آنومالي هاي موجود ( هيپوپلازي ريه ) فوت كردند. نتيجه گيري : نه تنها تولد دوقلوهاي به هم چسبيده ايي كه تنها قسمتي ازبدن آنها تقسيم شده باشد بسيار نادر است بلكه پسر بودن مورد معرفي شده به نوبه خود پديده نادر ديگري به حساب مي آيد . مرگ دوقلوها در 24 ساعت اول زندگي مي تواند به علت آنومالي هاي مادرزادي باشد 

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved