بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 اولين‌موردبيماري‌پروتئينوزحبابچه اي ريوي دريك كودك 5 سالةدر جنوب ايران 

  اولين‌موردبيماري‌پروتئينوزحبابچه اي ريوي دريك كودك 5 سالةدر جنوب ايران

دكتر عبدا… كريمي ، دكتر عبدالوهاب البرزي ، دكتر حميدرضا داور

معرفی بیمار

بيماري پروتئينوز حبابچه اي ريوي بيماري نادري است كه از رسوب مواد پروتئيني غني از چربي با علت ناشناخته ناشي مي شود و در كودكان بسيار نادر است .دختر 5 ساله اي كه با علايم كمبود وزن ، بي اشتهايي ، سرفه ، زيادي تعداد تنفس و رال ريه ها در بخش عفوني كودكان دانشگاه علوم پزشكي شيراز بستري شده بود با توجه به نداشتن تب ، وجود الگوي انفيلتراسيون اينترستيسوآلوئلار منتشر دوطرفه و هيپوكسي و نيز طبيعي بودن آزمايشهاي شمارش كامل سلول هاي خون محيطي ، كليوي و كبدي ، اكوكارديوگرافي ونوار قلب ، تست عرق و نيتروبلوتترازوليوم تحت عمل جراحي قرار گرفت و در بيوپسي از ريه مواد بي شكل انوزينوفيلي در فضاهيا حبابچه اي مشاهده گرديد كه با گرانولوم و يا سلولهاي سرطاني وعفونت هيا ويروسي وقارچي توام نبود . اين يافته ها ي به نفع پروتئينوز حبابچه اي ريوي مي باشند

  

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved