بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 
 انسداد روده باريك در حاملگي: گزارش موردي 

  انسداد روده باريك در حاملگي

دكتر محسن فكرت I *دكتر فريده كي پور II

I) استاديار بيماريهاي زنان و زايمان و رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي، خيابان مولوي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران، تهران. II) استاديار بيماريهاي زنان و زايمان بيمارستان شهيد اكبرآبادي، خيابان مولوي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايران، تهران (* مولف مسؤول)

 

  انسداد روده در زمان حاملگي عارضه نادر و خطرناكي است و در صورت عدم تشخيص بموقع با مرگ و مير (mortality & morbidity) مادر و جنين همراه است. بطور كلينيكي اين بيماري با گروهي از بيماريهايي كه باعث شكم حاد جراحي abdominal pain در حاملگي مي‌شوند تشخيص افتراقي دارد. شايعترين علل انسداد روده در حاملگي چسبندگي ناشي از اعمال جراحي قبلي و ولوولوس (Volvulus) مي‌باشند. اساس تشخيص دانستن جزئيات تاريخچه بيمار، معاينه فيزيكي، در نظر گرفتن تغييرات فيزيولوژيك حاملگي، بررسي تشخيص‌هاي افتراقي، استفاده از تستهاي آزمايشگاهي و راديوگرافيك مي‌باشد. در اين گزارش خانم افغاني 37 ساله living child=0, G19  معرفي مي گردد كه در سن حاملگي 32 هفته با درد اپيگاستر و استفراغ مراجعه نمود و پس از بررسي تشخيصهاي افتراقي مانند (آپانديسيت حاد، پانكراتيت، اولسرپيپتيك و پره‌اكلامپسي) با تشخيص انسداد روده باريك تحت درمان جراحي قرار گرفت.

      

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved