بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها


موارد پزشکي

گزارش يك مورد دوقلوي به هم چسبيده در كاشان
گزارش يك مورد سل جلدي با تظاهر باليني Tinea incognito
اولين‌موردبيماري‌پروتئينوزحبابچه اي ريوي دريك كودك 5 سالةدر جنوب ايران
گزارش يك مورد مبتلا به سندرم پروتئوس همراه با آنمي شديد
گزارش يك‌موردازخونريزي‌ساب‌پريوستئال‌تروماتيك‌اربيت‌عنوان مكرر: خونريزي ساب پريوستئال تروماتيك اربيت
گزارش يك مورد مرگ در اثر شوك ناشي از تزريق پني سيلين عليرغم انجام تست جلدي و سابقه تزريق مكرر
كندروساركوم سپتوم بيني و معرفي يك مورد آن
هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس: معرفي يك بيمار با پاسخ درماني مناسب ضايعات پوستي به تاليدوميد خوراكي
گزارش يك مورد Blue Rubber Bled Naevus Syndrome
انسداد روده باريك در حاملگي: گزارش موردي
گزارش مورد: شكسته شدن فرز يكي از عوارض شغلي دندانپزشكان
گزارش يك مورد كروموبلاستومايكوزيس در مازندران
گزارش يك مورد تومور جفتي‌
نارسائي‌مزمن‌كليه‌درسندروم باردت – بيدل( گزارش يك مورد ازاهواز )
آترزي كوآن دو طرفه در يك نوزاد: گزارش موردي
|1|2|

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved